سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا

ترنم زندگی

به جند سوال درباره ازدواج موقت پاسخ دهید


ازدواج موقت پیمانی است که برای مدت معین بسته شده و هرلحظه امکان گسستن دارد و صرفا با هدف ارضاء نیازهای جنسی صورت میگیرد وبطور مکرر در کتابهای فقهی آمده است که این زناشویی به قصد انتفاع است نه ایجاد نسل .(شیخ محمد حسن نجفی،جواهر الکلام ، جلد نکاح)و در جایی که برآوردن نیازهای جنسی افرادی که توانایی ارضای آن را از راه نکاح دائم ندارند ویا به عللی نیازشان ارضانمی شود ،مطرح میشود و قصد از آن تشکیل خانواده نیست.

آنچه که از قانون مدنی استناط میشود آن است که نکاح منقطع اعتبار معنوی واخلاقی و قانونی ازدواج دائم را ندارد  شوهر وظیفه تامین معاش خانواده را به عهده ندارد و میراث او نیز به زن نمی رسد .مهری به زن داده میشود که در عوض انتفاع مرد از وی . درواقع زن به منزله مستاجره است ورابطه تمکین با مهر مانند رابطه دو طرف معامله است براین مبنا هرگاه مهر مالیت نداشته باشد یا مجهول بماند یا از ملک غیر معین شود توافق درباره نکاح نیز باطل است ( ماده 1095) البته مرد میتواند از تسلیم مهر امتناع وآن را موکول به تمکین کند . مهر به عوض تمکین بابت تمام مدت انتفاع است و هرگاه زن برای مدتی از همخوابگی با مرد احتراز کند به همان نسبت از میزان مهر کاسته میشودهمچنین شوهر می تواند وظیفه زن را از تعهدی که نسبت به همخوابگی با او دارد به وی بخشید و در این صورت باید نیمی از مهر را به او بدهد . یعنی به زبان ساده اینکه در ازدواج موقت نیز قبل از به پایان رسیدن مدت معین شده، مرد به هر دلیلی که باشد بخواهد رابطه را قطع کند میتواند و هیچ محدویتی برای وی وجود ندارد و مهر را نیز به همان اندازه مدت گذشته به زن تعلق میگیرد. 
مردان متاهل نیز علاوه بر 4 زنی که از نظر قانونی وشرعی می توانند داشته باشند در ازدواج موقت نیز هیچ محدودیتی برای آنان وجود ندارد وهرچه که میخواهند می توانند بکنند !!! در مورد پسران مجرد نیز وضع بهتر است چون آنان بدون قبول هرگونه وظیفه وتعهدی میتوانند بی هیچ محدودیتی بکنند آنچه را می خواهند!!! 
سوالات زیادی در ابن باره وجود دارد که افرادی که قصد ترویج ازدواج موقت را دارند باید به آن در ابتدا پاسخ داده وبعد آن را از طریق رسانه های گروهی مطرح کنند منجمله اینکه: آیا ازدواج موقت نوعی ترویج چند زنی در جامعه نیست؟ آیا ازدواج موقت پیامدهای مشابه وبرابری را برای زن ومرد به همراه دارد؟ آیا زن موقت از جمله زنان مرد به شمار ومی آید و همان احترام وحقوق زواج را دارد ؟  آیا ازدواج موقت به معنای فرود آوردن هدف ازدواج به ارضا نیازهای جنسی نیست ؟ آیا به معنای شیء پنداشتن زن نیست که هرگاه خواستی آن را به کرایه گرفته وپس از مدتی نیز آن را عوض کنی؟ آیا این است معنای تلاش در جهت حمایت از مقام زن در جامعه ما؟ یک مرد چند زن موقت به طور همزمان می تواند داشته باشد ؟پس نیازهای عاطفی که یکی از مهمترین چیزهایی است که افراد با ازدواج به دنبال آن می گردند چه میشود؟ آیا رواج رابطه دختر وپسر قبل از ازدواج  یکی از عوامل اصلی به تاخیر افتادن سن ازدواج در جامعه نیست ؟ اگر ازدواج موقت که نوعی سرپوش گذاشتن و موجه جلوه دادن به رابطه دو جنس مخالف در جامعه است رواج یابد فکر می کنید سن ازدواج به چند سال خواهد رسید ؟ آیا تشویق به زن بارگی و تنوع طلبی با فرهنگ اسلام واهل بیت مطابقت دارد ؟ پس عفاف وخویشتنداری که در مواقعی که ازدواج میسر نیست به آن سفارش زیاد شده است چه میشود ؟؟؟
آیا اینان مسائلی هستند که باید از سوی دولت مردان یک جامعه مطرح وترویج شوند؟ دولتمردانی که گویی خود در این جامعه زندگی نمیکنند و هر روز اولین فرضیه ای را که به ذهنشان می رسد از سوی رسانه های گروهی مطرح کرده وجنجالی می آفرییند و بعد هم سکوت میکنند ؟!!! آیا مسئله ارضاء نیازهای جنسی به مسئله اجتماعی تبدیل شده که باید به دونبال راه حلی از سوی دولت شد؟ چرا باید افکار جوانان یک جامعه را به سوی فحشای موجه سوق داد؟ آیا همه افراد سالم نیز باید آلوده شوند ؟ آیا کسی به موازنه عواقب و پیامدهای ازدواج موقت و منافع آن برای جامعه پرداخته است؟؟؟ ...
 


نگاه خارجی به احمدی نژاد

یکی از استادانم خاطره ای را از مسافرتش به یونان نقل میکرد که فکر کردم خالی از لطف نیست که من هم اینجانقل کنم ‍، این خاطره درباره گفتگوی وی با  یونان ها در ارتباط با آقای احمدی نژاد است :
گپی می‌زدیم با چند نفر یونانی و یکی از ایشان که مرد مسنی بود به من گفت من اسم رئیس‌جمهورتان را می‌دانم. شنیده‌ام که بنا به اصول دمکراسی و رأی مردم بر سر کار آمده است و معروف است به این که مرد خوبی است و بسیار شبیه مردم عادی و با سادگی زندگی می‌کند و از تفختر عاری است. در عین حال می‌دانم که علی‌رغم تواضعی که در وطن خودش نسبت به مردمش دارد، در مقابل بیگانگان بسیار سرسخت است. می‌دانم که امریکایی‌ها از او خوششان نمی‌آید چون به هرحال مقابله با امریکا که او در دستور کار خود قرار داده برای غربی‌ها خوشایند نیست؛ اما خب می‌توان درک کرد که نماینده‌ی کشوری با آن سابقه‌ی غرورآفرین تاریخی و امپراتوری و تمدن ایرانی که شما از آن برخوردارید، حاضر نشود در برابر امریکا کوتاه بیاید و حاضر به سازش نشود...

ترسم که اشک در غم ما پرده در شود

 

ترسم که اشک در غم ما پرده در شود
وین راز سر به مهر به عالم سمر شود
گویند سنگ لعل شود در مقام صبر
آری شود ولیکن به خون جگر شود
خواهم شوم به میکده گریان ودادخواه
کز دست غم خلاص من آنجا مگر شود
از هر کرانه تیر دعا کرده ام روان
باشد کز آن میانه یکی کارگر شود
ای جان حدیث ما بر دلدار باز گو
لیکن چنان مگو که صبا را با خبر شود
از کیمیای مهر تو زرگشت روی من
آری به یمن لطف شما خاک زر شود
درتنگنای حیرتم از نخوت رقیب
یارب مبادا که گدا معتبر شود
بس نکته به غیر حسن بباید کسی
مقبول طبع مردم صاحب نظر شود
حافظ چو نافه سرزلفش بدست تست
دم درکش ارنه باد صبا را با خبر شود


غیرت عشق

تصمیم گرفته بودم امروز درباره حضرت زهرا وداغ غم های سینه اش بنویسم هر چه فکر کردم و گشتم چیز شایسته وبا مقداری نیافتم این شد که تصمیم گرفتم از گزیده ای از خطبه حضرت زهرا در مسجد مدینه که یکی از قله های اشارت به شان وشاخص های وجودی آن حضرت وقله سخن آن کوثر نور ومعرفت است (مشهور به خطبه فدک )را در اینجا نقل کنم.

ستایش خدای راست بر آنچه انعام فرموده . وشکرهمور است بر آنچه الهام نموده. ومدح بر آنچه پیش فرستاده است . از عموم نعمتهایی که ابتداگر آن است. وگستره نعماتی که کفایتگر آن است. وکمال نعمتهایی که ولی آن است . عدد آن از شمارش افزون است .ومنتهای آن بعید از جبران ... وگواهی میدهم که معبودی جز خدا نیست یگانه ای که شریکی ندارد . کلامی که تاویل آن را اخلاص قرار داد . و وصول به آن را در قلبها جای داد. وفهم قلبی آن را در تفکر روشن ساخت . روئیتش با دیدگان . و وصفش با زبانها . ودرک کیفیتش برای خیالات ناممکن است ... وگواهی میدهم که پدرم محمد بنده و فرستاده خداست . پیش از فرستادن به رسالت اورا اختیار فرمود. وپیش از برگزیدن مقام اورا بلند کرد . وپیش از مبعوث گرداندن او را مصطفی گردانید.  آنگاه که موجودات در غیب مکنون بودند. و در پرده های هولناک هلاک مصون بودند. و با نهایت نیستی مقرون بودند. چون خداوند متعال به عاقبت امور آگاه بود و به مواقع امور آگاهی داشت . خداوند او را مبعوث فرمود برای اتمام امرش. وعزیمتی برای امضای حکمش ... چون دید امتها در دینشان فرقه فرقه اند . معتکفین برآتشهای خود ... پس خداوند به وسیله پدرم محمد ظلمات آنان را روشن ساخت ومبهمات قلوب را از آنان برداشت وبرای هدایت آنان به پاخاست ...آنگاه خداوند اورا قبض روح کرد به سوی خود . قبضی توام با رافت واختیار ورغبت وایثار. پس محمد از رنج این دنیا در راحت است . همانا فراگرفته در میان ملائکه نیکوکار...

آنگاه حضرت زهرا التفاتی نمود به سوی اهل مجلس و فرمود: شما ای بندگان خدا! مخاطبان امر ونهی اوهستید. وحاملان دین ووحی او . وامانتداران الهی بر نفوس خویش. ومبلغان او به سوی امتها . زمامدار حق الهی درمیان شماست . پیمانی که از پیش او به شما عرضه داشت. وبازمانده ای که بر شما خلیفه قرار داد. کتاب گویای خداوند. .قرآن صادق ونور فراگیر ...پس خداوند قرار داد اینمان را مایه تطهیر شما از شرک . ونماز را وسیله دوری شما از کبر. وزکات را موجب تزکیه نفس و افزایش رزق. و روزه را برای تثبیت اخلاص. وحج را برای استحکام دین . وعدالت را سبب پیوستگی دلها. واطاعت از ما را باعث انتظام ملت . وامامت را مایه ایمنی از تفرقه . وجهاد را با عث عزت اسلام . و صبر را کمکی برای نیل به ثواب. وامر به معروف را وسیله ای برای اصلاح عامه . ونیکی به والدین را مانع از خشم الهی. وصله ارحام را عامل طول عمر وافزایش جمعیت. وقصاص را برای حفظ نفوس. ووفاء به نذر را برای دستیابی به آمرزش. وکامل پرداختن پیمانه ها و وزن ها را برای رفع کمبود . ونهی از شراب خواری را مایه دوری از پلیدی. پرهیز از تهمت را برای مصونیت از لعنت . وترک سرقت را برای ایجاد عفت. وخداوند شرک را حرام کرد برای اخلاص در ربوبیت ...

سپس فرمود : ای مردم بدانید من فاطمه ام و پدرم محمد است . میگویم آنچه از ابتدا گفته ام وآنچه میگویم اشتباه نسیت و آنچه انجام میدهم غیر از حق نیست . تحقیقا رسولی بیامد برا ی شما از خودتان که گران است براو رنج شما. به شما حریص و نسبت به مومنین رئوف ورحیم است ... می کوشید در امر خدا . سرور در میان اولیا خدا. مهیا وخیرخواه.پرتلاش وکوشا بود. در راه خدا سرزنش هیچ ملامتگری در او اثری نداشت . واین در حالی بود که شما در رفاه زندگانی می کردید . در کمال آرامش خوشگذارنی و تامین ... پس همگامی که خداوند برای پیامبرش منزلگاه انبیا وجایگاه منتخبانش را اختیار کرد . خار نفاق در میانتان ظاهر گشت. وجامه دین فرسوده گردید. وگمراهان لب فروبسته لب گشودند. بیمقداران فرومایه سربرآورند. وشتر ناز پرورده اهل باطل به صدا درآمد ... این درحالی است که زمانی نگذشته وزخم عمیق .وجراحت التیام نیافته . ورسول خدا هنوز به خاک سپرده نشده بود. عجولی کرده وپنداشتند که دفع فتنه کردی. هشدار آنان خود به فتنه افتادند وبی تردید جهنم است فراگیرنده بر کافران. واز شما بعید بود . وشما را چه شده است. وبه کدام سو منحرف میشوید ...

به اهمال سنتهای پیامبر منتخب پرداختید و به بهانه خامه تمام شیر را نوشیدید .با پنهان کاری وفریب در میان اهل وفرزندانش در رفت وآمدید . وما صبر در برابر شما چون کسی که زخم تیغ برداشته . ونیزه اش در جسمش فروبرده اند. درحالی که به زغم شما اکنون برای ما ارثی نیست ... آیا شما نمی دانید ؟ آری البته برای شما مانند خورشید تابان است که من دختر اوهستم. ای مسلمانان آیا ارث من به زور گرفته شود؟ ...

سپس انصار را مخاطب قرارداده وفرمود: ای صاحب نفوذ. ویاوران دین. ومحافظان اسلامی چیست این سبکسری در حق من؟ وخوابزدگی در دادخواهی من؟ آیا پدرم رسول خدا نبود که می فرمود حرمت انسان در فرزندانش رعایت می شود؟ ...

آگاه باشید که گفتنی ها را گفته ام . درحالی که آگاهم از قعودی که با خمیر وجودتان آمیخته است ... وبه زودی کسانی که ستم کرده اند خواهند دانست به کدام بازگشتگاه باز خواهند گشت . ومن دختر انذار دهنده شما در برابر عذاب شدید. پس عمل کنید که مائیم عمل کنندگان و در انتظار باشید که مائیم منتظران.                                  شهادت بزرگ بانوی دو عالم حضرت زهرا برتمام مسلمانان تسلیت باد


آیا زنان احساسی تر از مردانند؟

کلیشه های فرهنگی رایج در جوامع مختلف به این سوال پاسخ مثبت میدهند اما اگر کمی دقیق تر نگاه کنیم شاید متوجه چیزی خلاف این این عقیده رایج شویم کافی است بعداز تماشای یک فیلم عاطفی (مثل میم مثل مادر) درسینما به چشمها نگاه کنید میبینید که تفاوت محسوسی بین زن ومرد وجود ندارد ویا در صحنه تصادف ببینید زنان ناراحتترند یا مردان عصبی تر؟ دیدن یک صحنه عاطفی میتوانند هم احساسات زنان را به تحریک وهم احساسات مردان را .اما چیزی که مهم است نمو وبروز احساس است که دو جنس به گونه ای متفاوت بروز میدهند مثلا روز بعد از دعوای خانوادگی مردان بیشتر در خود فرو رفته ویا پرخاشگرتر میشوند و زنان آمادگی بیشتری را برای گریه کردن دارند !!! همدلی به معنای درک احساس عاطفی شخص مقابل در زنان بیشتر از مردان است یعنی زنان بیشتر قادرند خود را به لحاظ عاطفی جای فرد دیگری بگذارند و مردان روحیه کمک ویاری بیشتری دارند وبیشتر دوست دارند به دیگران کمک کنند ویا وانمود کنند که کاری را برای دیگران انجام میدهند . این تفاوتها به میزان بسیار زیادی به نوع جامعه پذیری وتربیت افراد دارد . تحقیقات روانشناسی جنسیت علاوه بر تایید این مسئله به این نکته هم اشاره می کنند که تفاوتهای موجود جنبه زیستی هم دارند که در اثر عوامل محیطی شکل میگیرند و تبدیل به رفتارهای اجتماعی میشوند .مثلا یک نوزاد دختر در اثر دیدن گریه دیگران بیشتر احتمال دارد که گریه کند و چون رفتار بزرگترها در برابر نوزادان دختر وپسر متفاوت است این عوامل زیستی تشدید میشوند. 

دکتر فرامرز رفیع پور در کتاب جامعه،احساس،موسیقی جمله لسیار زیبایی دارد که من آن را بسیار دوست دارم: احساس را نمی توان از آدمی جدا کرد اما آنچه که مهم است این که کسر عقل بر احساس بزرگتر از یک باشد .